Aktualności

 

Ruch integruje nasze środowisko

Ruszamy z działaniem   Ruch integruje nasze środowisko

To działanie finansowane z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania  „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. Jego realizatorem będzie: Stowarzyszenie „Spełnić marzenia” z siedziba w Zawichoście  


ZAWICHOJSKIE STROFY – słowem malowane

czyli coś dla wrażliwych – pozostających pod urokiem miejsca, z którego pochodzą …,

poczytajcie …

          Ruszamy z działaniem „ZAWICHOJSKIE STROFY – słowem malowane”. To działanie finansowane z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. Jego realizatorem będą: stowarzyszenie „Spełnić marzenia” z siedziba w Zawichoście oraz partner instytucji pozarządowej – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.


Wydobyć moc

Ruszamy z działaniem    WYDOBYĆ MOC

To działanie finansowane z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania  „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. Jego realizatorem będzie: Stowarzyszenie „Spełnić marzenia” z siedziba w Zawichoście     


Informacja

Informuję ,że w dniu  14 grudnia  (tj. piątek  )2018r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa2014- 2020  podprogram 2018. Osoby  zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)

Żywność wydawana będzie  w godzinach 9:00 – 13:00

Prosimy o terminowy odbiór.                        Ewa Kwiatkowska

Prezes stowarzyszenia

Spełnić marzenia

INFORMACJA

Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy  Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020, Podprogram 2018

  1. Do pomocy uprawnione są rodziny , gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza  1028 zł netto ( kryterium  ulegnie podwyższeniu od 1.10.2018 do kwoty 1056,00 zł)
  2. Osoby samotnie gospodarujące gdzie dochód nie przekracza 1268 zł  netto( kryterium ulegnie podwyższeniu  do kwoty 1402,00 zł od 1 października 2018 r)

Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Prosimy o składanie wniosków do dnia 20 września 2018 r . Ostateczny termin składania zapotrzebowania  do organizacji  tj. Stowarzyszenia Spełnić marzenia  to 25 września 2018 r

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście jak również do pobrania na stronie internetowej  , oraz www.zawichost.opsinfo.pl

www.spelnic-marzenia.pl

Ewa Kwiatkowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                     W Zawichoście

———————————————————–

INFORMACJA

Zawichost dn. 25.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informujemy, że w dniu 24 lipca 2018 roku komisja rekrutacyjna do udziału w projekcie zakwalifikowała 15 uczestników w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu planuje się na dzień 31 lipca 2018r.

Informacja do pobrania>>

———————————————————————————————————-

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawichost dn. 23.07.2018r.

Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27 -630 Zawichost

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej , Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.01,00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie informuje:

Informacja o wyniku do pobrania>>>

———————————————————–

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27 -630 Zawichost

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej , Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.01,00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19 lipca 2018 r, o godz. 10:15 w siedzibie biura projektu-Zawichost ul. Żeromskiego 50 pokój 4A)

Załączniki

———————————————————–

Informacja dla wykonawców

2018-07-11

Informacja dla wykonawców- dotyczy zapytania na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

Załączniki

———————————————————————————————————-

Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej

Zawichost dn. 02.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.  W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu  Integracji Społecznej dla każdego w ramach bloków:

Informacja o trwającym naborze do pobrania>>>


INFORMACJA

Zawichost dn. 02.07.2018r

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

Koordynator jest dostępny pod numerem telefonu 506-142-586

Informuję również, że biuro projektu mieści się w budynku UMiG Zawichoście pokój 4A w godzinach 15:00 – 17:00

Informacja do pobrania>>>


Zapytanie ofertowe

Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w paragrafie 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych stowarzyszenia na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ” Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 . Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Zamawiający :

 STOWARZYSZENIE : Spełnić  marzenia ul. Żeromskiego 35/11 27-630 Zawichost

    Telefon: 506-142-586

     E-mail:  ewak-1966@o2.pl strona: www.spelnic-marzenia.pl

———————————————————————————————————-

INFORMACJA

Zawichost dn. 01.06.2018

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

Koordynator jest dostępny pod numerem telefonu 506-142-586

Informuję również, że biuro projektu mieści się w budynku UMiG Zawichoście pokój 4A w godzinach 15:00 – 17:00

Informacja do pobrania>>>


Stowarzyszenie  Spełnić  marzenia informuje , że  w dniu 30 czerwca zakończyła się rekrutacja do projektu pn Klub Aktywności Społecznej w gminie  Zawichost. Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

  1. Do projektu zakwalifikowanych zostało 10 kobiet z gminy Zawichost , które zostaną objęte wsparciem w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej  prowadzonym przez Stowarzyszenie.

Pierwsze zajęcia w ramach  bloku  Integracji społecznej   zaczynają  się w miesiącu lipcu.

                                                                                                 Ewa Kwiatkowska

                                                                                                     Koordynator